TELEMETRIA - PRZEMYSŁ 4.0
Czyli zdalny monitoring i zdalne sterowanie - to dziedzina, która rozwija się w przemyśle już od dawna. Na początku zdalny nadzór możliwy był poprzez budowanie lokalnych sieci przemysłowych. Od momentu wykorzystania do tego celu globalnej sieci Internetu, cały ten system zaczął przyjmować termin IoT - Internetu Rzeczy.
IoT
Specjaliści z hommie zaczynali swoją pracę od rozwiązań telemetrycznych. Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrożyliśmy telemetrię do automatyki przemysłowej w dziedzinie ciepłownictwa.
Monitoring
Kontrola i nadzór wybranych elementów dowolnego obiektu (narzędzia, przedmiotu, pojazdu czy procesu technologicznego etc.), a w tym jego wybranych parametrów np.: temperatura, wilgotność, szybkość czy pozycja geograficzna...
Monitoring
Akwizycja danych
Rejestracja parametrów we współczesnych zastosowaniach odgrywa niezwykle ważną rolę w szeroko pojętej analizie danych. Pozwala na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań mających na celu optymalizację działań procesów technologicznych.
Akwizycja danych
Wizualizacja danych
Przedstawienie w sposób zrozumiały dla człowieka wszystkich zebranych przez system informacji na temat danego obiektu. Zarówno danych aktualnych jak i historycznych. Informacje prezentujemy za pomocą obrazów synoptycznych, wykresów lub w dowolnie wybranej przez Ciebie formie!
Wizualizacja danych
Powiadomienia
W naszych systemach implementujemy moduły alarmujące, które informują użytkownika o krytycznych zmianach wybranego parametru. Alarmowanie może odbywać się poprzez maila, wiadomość sms czy powiadomienia typu push.
Powiadomienia

KOMUNIKACJA

Realizujemy telemetrię dowolnego obiektu wykorzystując przy tym między innymi następujące technologie komunikacyjne:

hommie, lora, wifi, bluetooth, rs232, rs485, mbus, 2G, 3G, LTE, 4G
Call Now ButtonZadzwoń do nas :)